Okuyorum, Anlıyorum, Yazıyorum


Biz Okuyoruz, Ya Siz?
Dünya Çocuk Kitapları Haftasıyla birlikte, Okulumuz 2,3,4,5,6,7. sınıf öğrencilerimizin yer aldığı "Okuyorum, Anlıyorum, Yazıyorum" projesi başladı...

AMAÇLAR:
Öğrencilerde okuma zevk ve alışkanlığını geliştirmek.
Kitap sevgisi aşılamak.
Öğrencilerin kütüphanelerden daha fazla yararlanmalarını sağlamak.
Öğrencilere kütüphaneleri tanıtmak.
Bilgi edinmede kitabın yer ve önemini kavratmak.

DÜNYA ÇOCUK KİTAPLARI HAFTASI

Kasım ayının ikinci Pazar günü ile başlayan hafta Çocuk Kitapları Haftası’dır.Çocuk kitapları haftası,ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde 1919 yılında kutlanmaya başlamıştır. Bizde ise bu hafta 1947 yılından beri kutlanmaktadır.

Bu haftanın amacı, kitabın in­san hayatındaki yer ve önemini kavratmak ve kitap okumayı sev­dirmek ve yaygınlaştırmaktır. Ayrı­ca bu haftada yazarların ve yayın evlerinin çocuklarla ilgili yayın yap­maları teşvik edilir. Çocuklara kitap edinme ve kitaplık kurma fikirleri aşılanır.

Çocuk Kitapları Haftası boyun­ca okullarda kitap sergileri açılır. Okumayla ve kitapla ilgili konuş­malar yapılır. Çocuklara yararlı ki­taplar tanıtılır. Radyo, televizyon, gazete ve dergiler hafta boyunca kitapla ilgili yayınlar yaparak ço­cuklara kitap sevgisi aşılamaya ça­lışırlar.

Kitap okumak her şeyden önce bir bilinç, sevgi ve alışkanlık işidir.