Etkinlikler


 

Dünya ile aynı anda kodladık, kodluyoruz...

Oya Akın Yıldız ve Oya Akın Yıldız Portakal Çiçeği Koleji öğrencileri

Dünya Bilgisayar Bilimleri Eğitimi Haftası'nda Tüm Dünya çocukları ile aynı anda kodlamaya başladılar.


Bilişim Teknolojileri Zümresi


   
 

Bilişim Teknolojileri, Minik Parmaklar Geleceği Programlıyor 'KODU' Eğitimleri Devam Ediyor...

Minik Parmaklar Geleceği Programlıyor

Okulumuz Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretmenimiz Fatoş Bölükbaşı okulumuz adına Ağustos ayında İstanbul’da gerçekleştirilen , Microsoft, Finansbank, Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği ortaklığında uygulanan "Minik Parmaklar Geleceği Programlıyor- Kodu Game Lab” eğitimine katılarak Ankara ili eğitimcisi ünvanını almıştır. Proje öğretmenimiz koordinatörlüğünde gerçekleştirilecektir. Eğitimler ilkokul 3. Sınıflardan itibaren uygulanacaktır.

Kodu Game Lab Nedir?

-Kodu oyun tasarlayabilmek için düşünülmüş basit ve görsel bir programlama dilidir. Genel olarak çocuklar ve eğlenmek isteyen herkes için tasarlanmıştır. Oyun konsolu ile kontrol özelliği sayesinde tasarladığınız oyunlar XBOX'da çalışabilmektedir. Programlama işlemi kullanıcı ara yüzü sayesinde gerçekleştirilmektedir. Nesne tabanlı ve basit bir arayüz bulunmaktadır. Arayüz sayesinde sayfalar arası geçiş, geniş bir yardım menüsü ve diğer özelliklerin tanımı bulunmaktadır. Programlama esnasında farkı karakterler ile versiyon numarası, tasarlanan oyunun fiziksel özellikleri değiştirilebilir. Windows 8 ve yakında kullanıma sunulacak Windows 10 ile uygulama geliştirmek için programlama bilinmesi gerekiyor.

-Eğitimler çocuklar için kod okuryazarlığının başlama noktası niteliğinde olacak. Bilgisayar dilinden anlayan kod yazan çocuklarımız gelecekte hangi mesleği yaptıkları fark etmeksizin bir adım önde olacak.

-Çünkü çocukların neden sonuç ilişkisi kurmalarını sağlayarak, algoritmik düşünme yeteneklerini geliştirmeye yönlendiren proje ile katılımcılara tüketmeden üretebilecekleri bir ortam sunuluyor.

Okulumuz Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği ile imzaladığı protokol gereği Ankara ilinde projenin uygulanacağı ilk okul olma özelliği taşımaktadır.

Projeye başlamamız aşamasında okulumuza destek veren değerli velimiz Funda GÜRKAN' a teşekkür ederiz. 

Özel Oya Akın Yıldız İlkokulu-Ortaokulu   
 

Okuyorum, Anlıyorum, Yazıyorum

Biz Okuyoruz, Ya Siz?
Dünya Çocuk Kitapları Haftasıyla birlikte, Okulumuz 2,3,4,5,6,7. sınıf öğrencilerimizin yer aldığı "Okuyorum, Anlıyorum, Yazıyorum" projesi başladı...

AMAÇLAR:
Öğrencilerde okuma zevk ve alışkanlığını geliştirmek.
Kitap sevgisi aşılamak.
Öğrencilerin kütüphanelerden daha fazla yararlanmalarını sağlamak.
Öğrencilere kütüphaneleri tanıtmak.
Bilgi edinmede kitabın yer ve önemini kavratmak.

DÜNYA ÇOCUK KİTAPLARI HAFTASI

Kasım ayının ikinci Pazar günü ile başlayan hafta Çocuk Kitapları Haftası’dır.Çocuk kitapları haftası,ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde 1919 yılında kutlanmaya başlamıştır. Bizde ise bu hafta 1947 yılından beri kutlanmaktadır.

Bu haftanın amacı, kitabın in­san hayatındaki yer ve önemini kavratmak ve kitap okumayı sev­dirmek ve yaygınlaştırmaktır. Ayrı­ca bu haftada yazarların ve yayın evlerinin çocuklarla ilgili yayın yap­maları teşvik edilir. Çocuklara kitap edinme ve kitaplık kurma fikirleri aşılanır.

Çocuk Kitapları Haftası boyun­ca okullarda kitap sergileri açılır. Okumayla ve kitapla ilgili konuş­malar yapılır. Çocuklara yararlı ki­taplar tanıtılır. Radyo, televizyon, gazete ve dergiler hafta boyunca kitapla ilgili yayınlar yaparak ço­cuklara kitap sevgisi aşılamaya ça­lışırlar.

Kitap okumak her şeyden önce bir bilinç, sevgi ve alışkanlık işidir.


   
 

Yıldız Şiir Günleri : Hayattır şiir.

Oya Akın Yıldız Okulları Şiir Günleri ...


Şiir duygudur. Şiir anlatmak.

Şiir sonsuzluğa giden bir yoldur.

Hayattır şiir; hayata dair.


Bu proje ile Amacımız şiiri beraber anlamak, beraber anlatmak, beraber hissetmek ve paylaşmaktır.

Şiire yaptığımız bu yolculukta yıldızlar altında buluşmak dileğiyle. ...


Türkçe Zümresi