TEOG ÇalışmalarıTEOG (Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş) Sınavı Çalışmaları


Konuların eksiksiz işlenmesi için TEOG için hazırlanan özel program doğrultusunda 7. Sınıflarda İkinci dönem başından itibaren çalışmalara başlanır.

Öğrencilerin ilk olarak girdikleri 1. Merkezi TEOG Sınavı değerlendirilerek, yetersiz oldukları konular programa dahil edilir.

Şubat tatili sırasında Akademik çalışma devam eder.Öğrenciye akademik başarıyı artırıcı ödevler verilir. Şubat tatili ödevleri değerlendirilerek öğrencilerin eksiklikleri belirlenir. Bu eksikliklerin giderilmesi için yapılan program doğrultusunda öğrencilere bire bir konu tamamlama etütleri yapılır. Belirlenen konuların tamamlanmasından sonra değerlendirme testleri ile konunun anlaşılıp anlaşılmadığı ölçülerek eksikler tamamlanır.

Bu çalışmalar her ay düzenli olarak yapılan iki deneme sınavlarıyla desteklenir.

Yıldız Cumartesi Okulu'nda yer alan Ortaoul Akademik Program ile bir hafta boyunca anlatılan konuların tekrarı ve TEOG sınavına yönelik çalışmalarla pekiştirme programı uygulanır.

Öğrenciler 2. Merkezi TEOG sınavla ilgili olarak konuları tanıma amaçlı sınıf içi çalışmalar yapılmaktadır.