Sömestr Okulu


OYA AKIN YILDIZ OKULLARI SÖMESTR OKULU

Oya Akın Yıldız Okulları, her yıl sömestr tatilinde öğrencileri sosyal ve kültürel aktiviteler ile dinlendirip, yeni döneme hazırlanmalarını sağlamak, tatil ödevlerini tamamlatmak, pekiştirme ve tekrarlarla başarıyı artırmak amacıyla "Sömestr Okulu” açmaktadır. Sömestr Okulu kapsamında Okulöncesi-İlkokul-Ortaokul Seviyelerine uygun olarak hazırlanan programlar uygulanır.

Sömestr Okulu’nda deneyimli öğretmenlerin denetiminde şu çalışmalar gerçekleştirilir;

- Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji derslerinin tekrarları

- Test çözme çalışmalar,

- Tatil ödevleri yapılır.

Sömestr Okulu Programı Sömestr tatilinden önce yayınlanmaktadır.