Kitap Yıldızı
Öğrencilerin düzeylerine uygun belli sayfa sayısında kitap okuması istenmektedir. Öğrenci, okuduğu kitabın adını, sayfa sayısını ve o kitapla ilgili değerlendirme sorularının yer aldığı kitap formunu doldurup teslim eder. İstenilen sayfa sayısında kitap okuyan çocuklar Oya Akın Yıldız Koleji’nin "Kitap Yıldızları” arasında yerlerini alırlar.