Kişiye Özel Eğitim


Yola çıktığı 1981 yılından itibaren tüm eğitim-öğretim faaliyetlerini "Her çocuk keşfedilmeyi hazır bir yıldızdır!” anlayışına göre yürüten Oya Akın Yıldız Okulları'nın, okullaşma sürecinde hayata geçirdiği Oya Akın Yıldız Koleji ve Oya Akın Yıldız Portakal Çiçeği Koleji bu anlayışa uygun "butik okullar” olarak tasarlanmıştır. Oya Akın Yıldız Okulları'nda, öğrencilerin bireysel farklılıklarına göre öğrenme tekniklerinden oluşan Çoklu Zekâ Kuramını esas alan proje tabanlı eğitim geçerlidir.

Oya Akın Yıldız Okulları'nda bu çerçevede Çoklu Zekâ Kuramına dayalı bir okul yapısı oluşturulmuş ve öğretim stratejileri geliştirilmiştir. Buna göre, Oya Akın Yıldız Okulları'nda her çocuğun bireysel farklılıkları ve yeteneklerini ortaya çıkartarak o alanda yönlendirilmesi ve yeteneklerine uygun eğitim görebilmesini sağlayan "kişiye özel eğitim” programları uygulanmaktadır. Böylece çoklu zekâ kuramına göre sahip oldukları yetenek, potansiyel ve ilgi alanları özel test ve uygulamalarla keşfedilen öğrencilerin bu programlarda da onları geliştirmeleri, tüm beden ve duyu organlarıyla algılayarak öğrenmeleri sağlanmakta; her öğrencinin güçlü olan zekâ alanını kullanmasını sağlamanın yanı sıra bütün zekâ alanlarını da mümkün olduğunca eş zamanlı güçlendirmesi hedeflenmektedir.

Kısaca Çoklu Zekâ Kuramı

"Çoklu Zekâ”; 1983 yılında Howard Gardner’in zekâyı yeniden tanımlamasıyla ortaya çıkmış bir kavram, insanı çevresel ve genetik etkenlerle yorumlamaya dair yeni bir bakış açısıdır. Buna göre, insan beyninde pek çok farklı çalışma merkezi ve işlevi bulunmakta, bu işlevler her bireyde farklılık göstermektedir. Birbirinden bağımsız ve ayrı olarak çalışan bu merkezler aynı zamanda bireyin öğrenme kimliğini ve bilişsel niteliğini de ortaya koymaktadır.

Gardner çalışmaları sırasında insanın sözel, dilsel, içsel, kişilerarası, görsel, işitsel, bedensel gibi bilinen türlerde zekâ türleri ortaya atmamış; bunun dışında devinişsel, kinestetik, tatsal gibi diğer duyulara yönelik olarak da zekâ alanları belirlemiştir. Bu çoklu zekâ kuramının türleri insan beyni ve zekâsı ile çevre etkileşimi sonucu daha da çoğalabilir.

Bu kurama göre, "Sözel-Dilsel”, "Mantıksal-Matematiksel”, "Görsel-Mekansal”, "Müziksel-Ritmik”, "Bedensel-Kinestetik”, "Sosyal-Kişilerarası”, İçsel-Kişisel” ve "Doğacı” zekâsı olmak üzere sekiz zekâ alanı bulunmaktadır:

Sözel-Dilsel Zekâ- Bu zekâ alanında kişilerin kelime hazineleri oldukça geniştir. Dilleri kolay öğrenirler, cümleler arasındaki kelimeler arasındaki benzerlikleri kolayca seçip ifade edebilirler.

Matematiksel-Mantıksal Zekâ- Bu zekâ alanında kişilerin analiz yeteneği oldukça yüksektir. Somutu soyuta çevirmede yeteneklidir, analitik düşünme ve uygulama konusunda başarılıdırlar.

Görsel-Mekansal Zekâ- Bu zekâ alanında kişilerin üç boyut kavramı algısı oldukça gelişmiştir. Renkleri ayırt etmede gayet iyidir.Çizmekten boyamaktan oluşturmaktan zevk alırlar.

Kinestetik-Bedensel Zekâ- Bu zekâ alanında kişilerin organizasyon yapma yeteneği odukça gelişmiştir. Nesnelere dokunarak bilgi edinirler.

Kişilerarası-Sosyal Zekâ- Bu zekâ alanında kişilerin duyguları algılamakta, liderlik yapmak da yetenekleri vardır.

Kişisel-İçsel Zekâ- Bu zekâ alanında kişiler bireysel çalışmaktan zevk alan özgüven sahibi insanlardır.

Müziksel-Ritmik Zekâ- Bu zekâ alanında kişiler sese karşı duyarlıdırlar, ritim tutma konusunda başarılıdırlar.

Doğacı Zekâ- Bu zekâ alanında kişiler canlıları tanıma, araştırma ve canlıların yaratılışlarını sorgularlar.