İlkokula Hazırlık


Okullarımızda ilköğretime hazırlık çalışmalarımız çerçevesinde bilişsel, sosyal-duygusal, psikomotor, dil ve öz bakım becerilerini geliştirmeye yönelik pek çok etkinlik gerçekleştirilmektedir. Bu etkinliklerimiz öğrencilerimizi ilköğretime hazırlamaktadır. Okulumuzda yaptığımız bu çalışmalar dinleme, kalem tutma, masada doğru oturma, görsel okuma, harflerin seslerini doğru çıkarma-hissetme, kitap tutma, kalem açma v.b becerilerini desteklemeyi amaçlamaktadır.

5 yaş gruplarında yaptığımız çalışmalar; serbest çizgi çalışmaları, düzenli çizgi çalışmaları ve sesli harfleri içermektedir. Çalışmalarımız önce oyun, müzik, drama ve görsel okuma etkinlikleri ile verilmektedir. Daha sonra bu çalışmalar etkinlik sayfalarına dönüştürülerek basitten zora doğru hazırlanmaktadır. Çalışma kitaplarımız yaptığımız çalışmaları desteklemektedir.

6 yaş gruplarında ise eğik el yazısını destekleyici çizgi çalışmalarına başladık. Ses çalışmalarında literatürde belirlenen ses grupları doğrultusunda tüm seslerin verilmesine devam edilmektedir. Dönem başında başlayan bu çalışmalar çeşitlenerek ve birçok alanda desteklenerek sene sonuna kadar sürecektir.