İnsan KaynaklarıÖzel Oya Akın Yıldız Okulları, yeniliklere ve değişimlere açık, dinamik, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen bireylerle çalışmayı ilke edinmiştir.

Hedefimize ulaşmak için; kurum kültürüne uygun ve doğru adayların seçim ve işe alma sürecini etkin şekilde yürütmek, öğretmenlerin mesleki performansını artırmak ve kişisel gelişimlerini desteklemek ve kurum hedefleri doğrultusunda performans değerlendirme çalışmalarını yürütmek hayati önem taşımaktadır.

Bu anlayışla oluşturulan öğretmen kadromuz, eğitim-öğretimin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak, değişim ve gelişime açık, başarı motivasyonu yüksek, ekip çalışmasına, takım ruhuna inanan, kaynaklarını ve zamanını doğru kullanan eğitimcileri bir araya getirmiştir.

Okulumuzda çalışmak isteyen öğretmen adayları, web sitemizde yer alan İnsan Kaynakları modülünden giriş yaparak özgeçmişlerini doldururlar veya başvurularını elden bırakarak müracaat ederler. Tüm başvurular bir havuzda toplanır, Okul Müdürlüğü tarafından ihtiyaç doğrultusunda eleme yapılır ve olumlu bulunan başvurulara "Ön Görüşme” randevusu verilir. "Ön Görüşme” sonucunda başarılı olan adaylara "Örnek Ders” randevusu verilir. Bu aşamayı da geçen adaylar, son bir görüşme için davet edilirler. Çalışma şartları ve görev tanımı adaya açıklanır. Anlaşma sağlandığı takdirde sözleşme imzalanarak süreç tamamlanır.

İş görüşmeleri sırasında uygun bulunmayan adaylara değerlendirildikleri pozisyona yerleştirilemedikleri belirtilen bilgi gönderilir ancak başvurular ileride doğabilecek ihtiyaçlar dahilinde değerlendirilmek üzere başvuru havuzunda saklanır.

ÖĞRETMEN BAŞVURU KOŞULLARI

1-Başvuruda bulunulan branş için, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetmeliklerine göre atama yapılabilmesi,

2-Tüm branşlarda adayların alanlarında en az 2 yıl öğretmenlik deneyimi olması,

3-Erkek adayların askerliğini yapmış olması,

4-Etkili sınıf yönetimi tekniklerine sahip olması,

5-Müfredat dışı programlara da katkıda bulunabilecek donanıma sahip olması

6-Eğitim teknolojilerini etkin biçimde kullanabiliyor olması şartları aranır.

Okuma Konusma Anlama
     
Kurulusun Adi-Yer-Konu-Tarih-Süre

Okulun Adi Göreviniz Baslama Ayrilma Ayrilma Nedeni
Evet   Hayir

Evet   Hayir

Evet   Muaf   Tecilli

Evet   Hayir

Evet   Hayir

Evet   Hayir

 

Referanslariniz

Isim Adres Telefon

Bu basvuru formunu doldururken vermis oldugum bilgilerin dogrulugunu verilen bu bilgilerden herhangi bir tahribat veya eksiklik olmadigini kabul ve taahhüt ederim.