Okul Aile Birliği
Vizyon: Atatürk ilkeleri doğrultusunda, çağdaş bir anlayışla ve evrensel standartlarda eğitim veren okul olma yolunda okul yönetimine destek vermek.

Misyon: Okulumuz ile aileler arasında bütünleşmeyi gerçekleştirmek, veli ve okul arasında iletişimi ve iş birliğini sağlamak.

Amaç: Okulumuz öğrencilerini, Atatürk ilkeleri doğrultusunda yetiştirmek üzere okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve ailelerle iş birliği yapmak.


Okul Aile Birliği olarak okulumuzun velileri arasından seçilerek gönüllülük esasına dayanarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizlerle birlikte çalışmak isteyen tüm velilerimize Okul Aile Birliği’nin çocuklarımızın bireysel problemlerini çözme, kendi çocuklarımız özelinde yaşananları okul yönetimine aktarma platformu olmadığını, aksine; tüm okulu ve geneli ilgilendiren durumlarla ilgilendiğimiz ve çocuklarımızın tümünün ortak çıkarı için çalışan bir birim olduğunu hatırlatmak isteriz. OAB etkinlikleri, gönüllü çalışmaya dayanıyor. Zamanımızı ve emeğimizi vermek üzere gönüllü olmayı, çocuklarımızın eğitimine katkıda bulunma yolu olarak görüyoruz.