Tarihçe


Çocuklar en hızlı gelişimi 0-6 yaş döneminde gösterir. Bu nedenle çocukların sağlıklı birer birey olarak yetişmelerindeki en önemli etken şüphesiz ki eğitimdir. Okul öncesi eğitim ise çocukları hem yaşama hem de ilköğretime hazırlar. Nitelikli bir okul öncesi eğitim ise çocuğun gelişiminde önemli bir yere sahiptir.

Oya Akın Eğitim Kurumlarının temeli, 1981 yılında Disney Kreş ve Anaokulu ile atıldı. Aşağı Ayrancı Kuzgun Sokakta açılan bu okul öncesi kurumun amacı; çocukların hem eğitim anlamında yeni başlangıçlara adım attıkları hem de gelecekteki yaşam becerileri ve davranışlarını oluşturdukları bu önemli dönemin içerisinde yer almak ve onları desteklemekti.

Aynı yıl, eğitim alanındaki tecrübe ve birikimlerin okul çağındaki öğrencilere de aktarılması amacıyla Meneviş Sokakta Oya Akın Etüt Merkezi açıldı. Alanında uzman öğretmenlerin rehberliğinde eğitim faaliyetlerini sürdüren bu merkezle de öğrencilerin, okul dışındaki zamanlarını en verimli şekilde kullanılmaları ve akademik başarılarını artırmaları hedeflendi.

İlk kez 1981 yılında okul öncesi eğitim kurumu ve etüt merkeziyle çıktığı yolda kısa sürede Ankara’da kalite ve güvenin vazgeçilmez adresi haline gelen Oya Akın Eğitim Kurumları, 35 yıllık deneyim ve birikimini aktarmak üzere okullaşma sürecine girdi. "Nasıl bir okul, nasıl bir eğitim modeli?” sorusunun yanıtı, 36 yıl önce yola çıkarken  edinilen, "Her çocuk keşfedilmeye hazır bir yıldızdır!” anlayışında kilitlendi.

İşte Oya Akın Yıldız Okulları bu anlayış çerçevesinde, her çocuğu tüm özellikleriyle tanıyıp yönlendirebilmek ve yeteneklerine uygun eğitim görebilmelerini sağlamak amacıyla "butik okul” olarak tasarlandı ve "ön okul- ilkokul-ortaokul” şeklinde planlandı.

Oya Akın Eğitim Kurumları - Oya Akın Yıldız Koleji ve Oya Akın Yıldız Portakal Çiçeği Koleji -"Size özel bir okul!” sloganıyla , Ankara’nın en gözde semtlerinden birinde, yine Ankara’nın en deneyimli ve seçkin eğitim kadrosuyla hizmet vermek üzere açıldı.

Oya Akın Yıldız Okulları, 35 yıldır hiç ödünsüz sürdürdüğü eğitim amaç ve hedefleri ışığında, "Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, eleştirel düşünebilen, kendisine ve ülkesine sorumlu, topluma saygılı, yaşam boyu öğrenmeye açık, üretken, kendi kültürünü özümsemiş ve farklı kültürlere anlayışlı, çağdaş, yaratıcı bireyler” yetiştirmeyi amaçlamaktadır.